واحد خدمات شهری

null

حمیدرضا یاوری

مسئول خدمات شهری

شرح وظایف خدمات شهری :
 • جمع آوری و تحلیل آمار و اطلاعات کلیه پروژه های خدمات شهری و مستندسازی و طبقه بندی کلیه اسناد،مدارک و گزارشات مرتبط باحوزه فعالیت
 • اخذ مجوزهای لازم جهت ضابطین خاص قضایی در موضوعات مرتبط باخدمات شهری و کنترل و نظارت عالیه بر عملکردآنها
 •  تشخیص و تعیین نیازهای شهر در زمینه خدمات شهری و تعیین خط مشی و سیاست های راهبردی و اجرایی بارعایت صرفه وصلاح شهرداری
 •  محافظت ازمحیط زیست در راستای حفظ اصول توسعه پایدار و حفاظت از منابع زیست محیطی با بکارگیری استانداردهای زیست محیطی
 • برنامه ریزی و اتخاذ سیاست های راهبردی و اجرای مناسب قانون مدیریت پسماند در راستای کاهش تولید پسماند و بهره برداری مناسب و مجدد از پسماندهای قابل بازیافت با بکارگیری روش های نوین
 •  برنامه ریزی در زمینه نحوه جلب و جذب مشارکت های اجتماعی و مردمی در اجرای امور مرتبط و اجرای برنامه های آموزشی جهت شهروندان، نیروهای انسانی فعال در حوزه خدمات شهری و شرکت های طرف قرارداد در زمینه وظایف محوله وهمچنین فرهنگ سازی واطلاع رسانی در امورخدمات شهری
 • جلوگیری از سدمعابرعمومی و استفاده غیرمجاز از پیاده روها ، رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر واماکن عمومی
 • نظارت بر نحوه اداره امورمربوط به مراکز میوه وتره بار
 • جلوگیری از کار اماکن مزاحم وخلاف بهداشت و انجام اموردبیرخانه کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری
 •  احداث،توسعه،ساماندهی و نظارت برنحوه اداره امور مربوط به آرامستانهای شهر
 • کنترل جمعیت سگهای ولگرد وسایرحیوانات ناقل بیماری به انسان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

1 × 1 =

فهرست