واحد روابط عمومی

null

کامران کیکاوسی

مسئول روابط عمومی

شرح وظایف امور روابط عمومی:

  • انعکاس و تشریح دیدگاه ها ، سیاست ها و برنامه ها
  • ایجاد ارتباط مبتنی بر حست تفاهم مردم ، نهادهای اجتماعی و مسئولان
  • تهیه و تدوین اخبار ، بیانیه ، اطلاعیه ، آگهی و پیام ها و اقدام به انعکاس آن
  • برنامه ریزی و همکاری در جهت برگزاری کنفرانس ها ، سمینارها ، جشنواره ها ، مصاحبه ها و بازدید ها
  • بررسی مطالب منعکس شده در رسانه های گروهی کشور در رابطه با عملکرد سازمان و ارائه نقطه نظرات مناسب به مراجع ذیصلاح
  • تشکیل و همکاری با ستادهای ویژه برگزاری مراسم و مناسبت ها
  • برقراری ارتباط مستمر و منظم با دیگر مراکز ، سازمان ها و نهادها
  • سیاستگزاری ، برنامه ریزی و هماهنگی به منظور برگزاری نمایشگاه های تخصصی در حیطه وظایف
  • تهیه و تدوین و اجرای پروژه های مطالعاتی مربوط به فعالیت ها
  • انجام و پیگیری سایر وظایف محوله ارجاعی از سوی رئیس سازمان
فهرست