تاکسیرانی

null

حسین باقری

مسئول تاکسیرانی شهرداری اسلام آباد غرب

شرح وظایف امور تاکسیرانی:

وصول عوارض خودرويي سالانه  جواب نامه هاي دفترخانه  جواب نامه هاي تاكسيراني

 • توسعه و تکمیل و نوسازی ناوگان تاکسیرانی با برنامه ریزی لازم و انجام طرح های مطالعاتی و کارشناسی برای کم و زیاد کردن آمار تاکسیهای موجود
 • بررسی و تعیین میزان نرخ کرایه تاکسیهای درون شهری پاوه و اخذ مصوبات قانونی
 • استفاده و به کارگیری امکانات در جهت تامین درآمد تاکسیرانی از محل اخذ عوارض و درآمد های قانونی
 • به کارگیری هر گونه امکانات قانونی برای آسایش مسافران درون شهری و سیستم تاکسیرانی
 • جلب همکاری سایر ارگانها در جهت تامین و تجهیز سیستم تاکسیرانی
 • صدور و لغو و تمدید پروانه های تاکسیرانی و بهره برداری و موافقت اصولی و نمایندگی تهیه آمار های لازم
 • پیگیری د رارتباط با نصب تابلو های راهنمایی و رانندگی و ایستگاه تاکسی در سطح شهر.
 • تشکیل جلسات شورای ترافیک شهرستان در رابطه با رفع معضل ترافیک سطح شهر .
 • بازرسی مکرر در سطح شهر به همراه بازرس تاکسیرانی و راهنمایی و رانندگی و اماکن عمومی و پلیس اخلاقی نیروی انتظامی
 • تهیه و تنظیم شیفت نماز جمعه جهت جابجایی نمازگزاران در نماز جمعه
 • نصب پوستر تراکهای تبلیغاتی بر شیشه تاکسیها به مناسبتهای مختلف .
 • رسیدگی به شکایات مردمی در مورد تاکسیها در ارتباط با رعایت نردن نرخ مصوب و معرفی متخلفات به تعزیرات حکومتی .
 • نقل و انتقال تاکسی های درون شهری
 • مدیریت و نظارت بر حمل و نقل عمومی درون شهری براساس دستورالعمل های صادره
 • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل .
فهرست