مسئول دفتر شهردار

null

امیر حسنی

مسئول دفتر شهردار شهرداری اسلام آباد غرب

مدرک تحصیلی: لیسانس حقوق


معرفی و شرح وظایف مسئول دفتر شهردار:

 • هماهنگ نمودن ملاقات های مردمی و همکاران با شهردار محترم
 • هماهنگ نمودن جلسات شهردار در داخل اداره و همچنین جلسات خارج اداره
 • پیگیری جلسات ستاد بحران شهرداری
 • نظارت بر حسن انجام امور مختلف تشریفاتی، تبلیغات و اجرای مراسمات، اطلاع رسانی، خدمات و آمار فعالیتهای انجام شده شهرداری
 • حفظ و توسعه عناصر، نام ها و نمادهای هویت بخش بومی، ملی و اسلامی در سیمای شهر
 • انجام امور مختلف تشریفاتی نظیر تهیه و نصب تابلو، پوشه، پرچم، پلاکارد و آگهی درخصوص فعالیت های جاری  بر حسن ضوابط اعلام شده
 • تهیه و انتشار بروشورهای راهنما جهت اطلاع ارباب رجوع به منظور شناخت خدمات شهری
 • برگزاری جشن های ملی و مذهبی، مراسم ها و سخنرانی ها
 • جمع آوری اطلاعات مربوط به ایجاد بانک اطلاعاتی و تهیه و تدوین مناسب گزارش فعالیتهای فصلی و سالانه شهرداری
 • رسیدگی و بازدید از فعالیتهای واحدهای شهرداری و ارایه گزارش از نقاط قوت و ضعف فعالیتهای واحدهای شهرداری به شهردار
 • برنامه ریزی برای ارتباط موثر و مستمر مجموعه مدیران شهرداری با اقشار مختلف و با رویکردهای متفاوت مدیریت شهری
 • بهبود زیرساخت های توسعه ی فعالیت های اجتماعی و فرهنگی و ارتقاء و ترویج ورزش همگانی و غنی سازی اوقات فراغت عمومی
 • دریافت برنامه ها و سیاست های کلان شهرداری در ارتباط با امور فرهنگی و اجتماعی و برنامه ریزی جهت آنها در سطح شهر.
فهرست