اخبار تصویری
جاذبه های شهر
اطلاعیه ها و فراخوان ها
شرایط تبدیل رای تخریب کمسیون ماده صد شهرداری ها به رای جریمه
اجتماع ولایت عشق
ویژه برنامه مراسم میلاد با سعادت امام رضا(ع) با اجرای برنامه های متنوع و شاد اجتماع مردم شهر شهیدان مرصاد در اعتراص به هتک حرمت به ساحت مقدس امام رضا…
چندرسانه ای
شاخص های مهم اسلام آباد غرب
شهرداری درجه ۸
1
جمعیت اسلام آباد غرب
تمدن باستان
1
تعداد خانوار
تاسیس ۱۳۱۵
1
تعداد شهدا

پیشرفت پروژه ها

پروژه اول50%
50%
پروژه اول50%
50%
پروژه اول50%
50%
پروژه اول50%
50%
فهرست